บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน

Leave a comment